Meistä

Laastari Lääkärit Oy on osakaslääkäreiden omistama lääkäriverkosto.

Tuotamme luotettavia ja laadukkaita lääkäri- ja erikoislääkäripalveluja niin julkisen kuin yksityisen tai kolmannen sektorin terveyspalveluiden tuottajille lääkäriasemille. Lue lisää Tule kumppaniksi -osiosta »

Lääkäreille tarjoamme lääkäriverkoston osakkuuden, jossa on mahdollista kehittää omaa osaamista yhdessä osakaslääkärikollegoiden kanssa, kasvattaa omistuksen arvoa sekä kehittää innovatiivisia ja vaikuttavuutta lisääviä ratkaisuja suomalaiseen terveydenhuoltoon. Tutustu osakkuuteen »

laakari-tytto

Ymmärrämme terveydenhuollon muutoksen ja kuljemme vierellä

Viime vuosina digitalisaatio ja korona ovat osaltaan muokanneet ihmisten käyttäytymistä – ehkä pysyvästikin. Me lääkäriverkostona koemme, että on myös meidän tehtävämme viedä terveydenhuoltoa ja siihen liittyviä palveluja eteenpäin.

Paljon ennen koronaa, vuonna 2011 lähdimme työstämään etälääkäripalveluja ja koemmekin olevamme etälääkäripalvelujen edelläkävijä. Olemme alusta saakka kasvattaneet verkostoa tukemaan monipuolisesti eri erikoisaloja, ja tällä hetkellä meidän kauttamme toimii erikoislääkäreitä yli 8 erikoisalalla. Haluamme myös taata sen, ettei erikoislääkäreistä synny työvoimapulaa, joten tarjoamme lääkäriverkostoamme aktiivisesti eri tahoille. Tämä hyödyttää osakkaitamme eli verkostomme lääkäreitä sekä lääkäriasemia ja -keskuksia.

Strategiamme

Keskitymme kehittämään osakaslääkäriverkoston toimintaa ja terveydenhuoltoa, tarjoamalla verkostomme palveluja ja ratkaisujamme terveydenhuollon toimialalle.  

  • Tuemme lääkäreiden yrittäjyyttä ja tuomme yrittäjyyteen vaivattomuutta ja tarjoamme omistusosuuden suuremmasta kokonaisuudesta.
  • Luomme vahvan yhteisön, joka tekee jatkuvaa yhteistyötä viedäkseen terveydenhuoltoa eteenpäin.
  • Suomalaisen terveydenhuollon kasvun vauhdittaminen luomalla uusia innovaatioita ja kehittämällä alaa erilaisin ratkaisuin ja palveluin.

 

Strategiamme nojaa täysin missioomme – haluamme tuottaa terveyspalveluja, joissa fokuksessa on asiakaskokemus, kuinka asiakkaan sairaus tai ongelma

hoidettiin, kuinka hänet kohdattiin ottaen huomioon saavutettu kustannusvaikuttavuus eli sijoitetun summan todellinen terveyshyöty.

Viemme osaltamme terveydenhuoltoa eteenpäin ja samalla tuemme osakaslääkäreitämme tarjoamalle heille mahdollisimman laajan toimipaikkaverkoston, jossa toimia. Tuotamme osakaslääkäreille sisäisesti palveluja, joilla vähennetään työn kuormittavuutta (esimerkiksi hallinnolliset palvelut), jotta lääkärit voivat nauttia yrittäjyyden vapaudesta ja keskittyä olennaiseen.

Missiomme ja visiomme

Vaikka toimintamme on liiketoimintalähtöistä, olemme aidosti kiinnostuneita Suomen ja suomalaisten terveydenhuollosta ja sen eteenpäin viemisestä. Haluamme tuottaa terveydenhuollon työtä, jolla on tarkoitus ja vaikutusta useamman ihmisen elämään. Haluamme olla mukana auttamassa lääkäreiden yritystoimintaa tapahtui se sitten kivijalassa tai digitaalisia kanavia ja palveluja käyttäen.

Pyrimme siihen, että laaja ja monipuolinen lääkäriverkoston toiminta erikoisaloineen ja palveluineen olisi mahdollisimman helposti ja laajasti toteutettavissa sekä saavutettavissa ja että toiminta on kaikille osapuolille mielekästä ja palkitsevaa.

Toimintamme ydin on helpottaa verkostossa toimivien lääkäreiden hallinnollista taakkaa ja tarjota heille mahdollisuudet keskittyä omaan työhön ja omaan kehittymiseen. Tarjoamme yhden katon alta helpot ja toimivat kanavat, valmiit toimintatavat; sekä löytää että tarjota työtä, siirtyä toimipaikasta toiseen sekä saada myös kollegiaalista tukea omaan työhön. Tämän lisäksi lisäarvona on yrityksen omistaminen, sijoitus omaan tulevaisuuteen.

Arvomme

Arvomaailmamme koostuu kolmesta vahvasta parista: Verkostoituminen ja yhteisöllisyys, kehittyminen ja innovaatiot, suomalaisen terveydenhuollon tukeminen ja arvostus. Näiden lisäksi painopiste on kustannusvaikuttavuudessa; kuinka asiakkaan sairaus tai ongelma hoidettiin, kuinka hänet kohdattiin ja mikä on sijoitetun summan todellinen terveyshyöty.

Nämä arvot näkyvät jokapäiväisessä työssämme ja luotsaavat toimintaamme eteenpäin. Meillä on vahva näkemys ja tavoite, johon pyrimme ja arvot muodostavat tukipilarit tämän kaiken tekemisen ympärille.

Historia

Laastari Lääkärit Oy:n juuret ovat Laastari Lähiklinikassa, Suomessa vuonna 2011-2014 toimineessa lähiklinikkakonseptissa. Yrityksemme perustettiin vuonna 2013 kehittämään uusia konsepteja sekä mahdollistamaan lääkäriemme ammatinharjoittaminen Suomessa yrittäjämuotoisesti.

Laastari Lähiklinikka 2011-2014

Laastari Lähiklinikka oli Pohjoismaiden ensimmäinen hoitajavetoinen, etälääkärikonsultaatioon ja hoitaja-lääkärityöpariin perustuva retail clinic -konsepti. Laastari Lähiklinikalla potilas sai palvelua nopeasti, ilman ajanvarausta.

Ensimmäinen klinikka avattiin Keravalle 2011 ja kaiken kaikkiaan klinikoita nousi Suomeen viisi: Keravan lisäksi klinikoita oli Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä ja Tampereella. Kokonaisuudessaan Suomen klinikoilla kertyi yli 20 000 kaikenikäistä ja tyytyväistä hoitokontaktia.

Ruotsin toiminnot 2014-2019, MinutKliniken & VaccinDirekt, Lähiklinikka- ja rokoteketjut Ruotsissa

Vuonna 2014 toimintamme keskittyi Ruotsiin, missä jatkoimme hoitaja-lääkärikonseptin toteuttamista eri yhteistyökumppaneiden kanssa laajamittaisesti ja onnistuneesti. Toimintamme laajentuessa ja teknologiamme kehittyessä pystyimme auttamaan 5 vuoden aikana jopa satoja tuhansia tyytyväisiä potilaita.

Lääkäriliiketoiminta haluttiin eriyttää omaksi yrityksekseen ja vuonna 2013 perustettiinkin Laastari Lääkärit Oytehostamaan Laastari Lähiklinikan lääkäreiden mahdollisuuksia työskennellä joustavasti, monipuolisesti ja tehokkaasti oman yrityksen kautta. Tämä mahdollisti myös erikoislääkäripalvelujen tarjoamisen ja suuremman lääkäripoolin kasvattamisen.

 

Lääkäriverkosto, hallitus ja hallinto

Lääkärit

Anton Fogelholm

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Ehsan Rosta

Silmätaudit

Jaakko Levon

Sisätauteihin erikoistuva

Ioannis Tessas

Dermatologia

Kati Alakurtti

Yleislääketiede

Ville Kytölä

Yleislääketiede

Antti Friman

Työterveyshuoltoon erikoistuva

Ivan Marinkovic

Neurologia

Matts Linder

Silmätaudit

Benjamin Feodoroff

Geriatria

Henrik Antell

Radiologia

Hallitus

Markus Wikstén

Neurologia

Joakim Janér

Pediatria

Ron Liebkind

Yleislääketiede

Henri Lampikoski

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Hallinto

Hanna Castrén-Niemi

Hallinto, liiketoiminta ja kehitys

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää palveluistamme tai osakkuudesta? Ota yhteyttä, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Markus Wikstén, 
Hallituksen puheenjohtaja

markus.wiksten@laastari.fi