Tietosuojaseloste – Laastari Lääkärit Oy, Laastari.fi

Voimassa 29.4.2021 alkaen.

 1. Rekisterinpitäjä

Laastari Lääkärit Oy (y-tunnus 2557607-3)
Osoite: Lokkikuja 6 E, 00200 Helsinki
Puhelin: +358 (0)40 5920436

Sähköposti: info@laastari.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Sähköposti: info@laastari.fi
Puhelin: +358 (0)40 5920436 (arkisin. 10-15)

 1. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja Laastari Lääkärit Oy henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Laastari Lääkärit Oy:llä on asiakassuhde tai joiden kanssa Laastari Lääkärit Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen.

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Laastari Lääkärit Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi
Laastari Lääkärit Oy voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidos-ryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
Laastari Lääkärit Oy voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Laastari Lääkärit Oy ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Laastari Lääkärit Oy voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

Laastari Lääkärit Oy voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Laastari Lääkärit Oy voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten lehtien sivuilla ja verkkosivuilla.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Laastari Lääkärit Oy voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:
Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
Käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
Käsittely on tarpeen Laastari Lääkärit Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Laastari Lääkärit Oy käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. kanta-asiakassopimuksen tai verkkokauppaostoksen toteuttaminen taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Laastari Lääkärit Oy:n harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Laastari Lääkärit Oy:llä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Laastari Lääkärit Oy voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Laastari Lääkärit Oy:n oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Laastari Lääkärit Oy pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Laastari Lääkärit Oy voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

 1. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Laastari Lääkärit Oy keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, esimerkiksi

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • palvelukieli
 • titteli ja/tai työnkuvaus
 • suoramarkkinointivalinnat
 • digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet
 1. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana kun ostat tai käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Laastari Lääkärit Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

 1. Profilointi

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyt-täytymiseesi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palvelujamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Laastari Lääkärit Oy ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia, vaan profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

 1. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Laastari Lääkärit Oy:lle tärkeää.

Laastari Lääkärit Oy ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Laastari Lääkärit Oy jakaa henkilötietojasi Laastari Lääkärit Oy:n puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Laastari Lääkärit Oy saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Laastari Lääkärit Oy:lle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Laastari Lääkärit Oy jakaa yhteystietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Laastari Lääkärit Oy yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Laastari Lääkärit Oy jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Laastari Lääkärit Oy:n tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Laastari Lääkärit Oy saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Laastari Lääkärit Oy saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

 1. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Laastari Lääkärit Oy:tä suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Laastari Lääkärit Oy saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Suomalainen saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Laastari Lääkärit Oy varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

 1. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Laastari Lääkärit Oy käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Laastari Lääkärit Oy:llä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Suostumus- ja kieltotietoa markkinointiviestintään säilytämme asiakkaan tahtotilan mukaisesti ja vuoden suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä asiakaspalvelutoimenpidetietoja, kuten asiakaspalautteita säilytämme kuusi kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide on päätetty. Verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjätunnustietoja sekä verkkoselailutietoa säilytämme 26 kuukautta.

 1. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Oikeutesi peruuttaa suostumus
Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Tietojen tarkastaminen
Toimitamme sinulle pyynnöstä jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Voit tehdä pyynnön kirjallisesti sähköpostilla enintään kaksi kertaa vuodessa.

Tietojen korjaaminen
Voit milloin tahansa pyytää korjausta henkilötietoihisi

Tietojen poistaminen
Voit pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Muuta tietojen käsittelyyn liittyen
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Tämä oikeus sinulla on olemassa silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Voit esimerkiksi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä profilointia varten. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Sinulla voi myös olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Tuolloin rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 1. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Laastari Lääkärit Oy voi täyttää sopimusvelvoitteensa, on Laastari Lääkärit Oy:n saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

 1. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva yritys. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

 1. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme tietojesi luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja oikeellisuuden. Suomessa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta valvoo tietosuojaviranomainen.

Kiinnostaisiko Sinua Laastari Lääkärit -osakkuus?
Kiinnostaisiko Sinua Laastari Lääkärit -osakkuus? Lataa tästä lisätietoja osakkuudesta.